גנים

גנים

אחת לשבועיים מגיעים ילדי הגנים לספריה . בכול מפגש נחשפים הילדים לספרים חדשים ונערכת פעילות קצרה בעקבות ספר שנבחר.